Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ring og hør mere

​Historie

VAT Management blev etableret 1. december 2001. Forud var gået et længere forhandlingsforløb mellem PricewaterhouseCoopers og en førende amerikansk momsrådgivningsvirksomhed. I kølvandet på den amerikanske Enron skandale, og de deraf strammere krav til revisionsselskabernes rolle, blev det i midlertidigt umuligt for revisionsfirmaerne at drive udenlandsk momsrefusion efter no-cure no-pay vilkår.

Resultatet blev, at PricewaterhouseCoopers ledende medarbejder indenfor udenlandsk momsrefusion og en gruppe medarbejdere fra den amerikanske virksomhed samlede deres kunder og aktiviteter i et nyt selvstændigt selskab - VAT Management. PricewaterhouseCoopers har fra starten ageret væksthus for VAT Management og det nære slægtsskab er synliggjort i skrifttyperne i VAT Management's logo.

VAT Management er født med nogle af Nordens største virksomheder som kunder, og disse serviceres stadig den dag i dag.

Forretningsmodellen bag udenlandsk momsrefusion på no-cure no-pay vilkår er helt usædvanlig barsk hvad angår likviditet og cashflow, specielt i de første opstartsår. Meget store IT-investeringer og løntungt personale skaber en usikker indtjening, som for flere landes vedkommende først bliver udbetalt 5 eller 7 år efter at refusionsnsøgningerne er afleveret til de lokale myndigheder.​

Som følge heraf styres VAT Managements vækst i højere grad af interne forhold end i mulighederne for at udvide kundekredsen.

I 2007 flytter VAT Management ud af PricewaterhouseCoopers lokaler på Strandvejen 44 til egne lokaler på Strandvejen 64E, og med Rotunden som nærmeste nabo.

Efter knap 10 års konstant og kontrolleret vækst håndterer VAT Management i 2010 anslået 10% af samtlige danske virksomheds udenlandske momsrefusioner målt på antal ansøgninger til udenlandske myndigheder. Og hvert år gennemgås mere end 1 milion bilag. Medarbejderstaben af både fuldtids- og deltidsansatte tæller 10 personer.

I efteråret 2010 træder nye europæiske momsregler i kraft, og det har stor betydning for branchen, hvor flere aktører mister over 50% af deres omsætning. VAT Management fristes af muligheder for opkøb af konkurrenter, men vælger at takke nej til tilbud, for fortsat kun at vokse organisk.

Mantziusvej 2A
2900 Hellerup

CVR-nr.: 26 33 31 80

Tlf: +45 39 10 12 30

Fax: +45 39 10 12 31

E-mail: info@vatmanagement.com