Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ring og hør mere

Trial​

​De udenlandske momsmyndigheder har naturligvis ikke den største interesse i at refundere moms, og desværre er det meget svært, at få visse landes myndigheder til at efterleve den fælles EU lovgivning. Til tider kan man opleve situationen, som et næsten systematisk forsøg på at begrænse refusionsudbetalingerne fra visse lande eller visse ydelser.

For de fleste af VAT Managements kunder har vi en aftale og et mandat, på kundens vegne, til at påklage fejlagtige eller tvivlsomme afvisninger. Retfærdighedsvis skal det nævnes at en lang række sager kan være enddog meget vanskelige at afgøre udfra både lovgivning og praksis.

VAT Management har en entydig interesse i at få afklaret praksis og sikre at vores kunders interesser varetages bedst muligt, og vi gennemfører derfor hvert år et stort antal trialsager. Vores succesrate på at gennemføre trials og få medhold er opimod 70%.

Mantziusvej 2A
2900 Hellerup

CVR-nr.: 26 33 31 80

Tlf: +45 39 10 12 30

Fax: +45 39 10 12 31

E-mail: info@vatmanagement.com