Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ring og hør mere

​Momsrefusion

Refusionsprocessen

VAT Management tilbyder to forskellige løsninger:

1) Vi besøger virksomheden, gennemgår fakturaerne og sorterer de relevante fra til momsrefusion.

2) Virksomheden sorterer selv relevante fakturaer fra til momsrefusion og sender fakturaerne til os.

Når virksomheden indgår samarbejde med VAT Management, vil virksomheden modtage informationer til de rejsende medarbejdere for at sikre, at de fakturaer, de fremover kommer hjem med fra deres forretningsrejser, opfylder myndighedernes krav.

De originalfakturaer, der sorteres fra, erstattes med en kopi, hvorpå der er stemplet ”Original removed by VAT Management for VAT refund purpose”.

Efter aftale sørger VAT Management for, at fakturaer, der ikke opfylder myndighedernes krav bliver rettet, så de opfylder kravene.

Vi udarbejder refusionsansøgningen og sørger for, at alle nødvendige dokumenter er vedlagt. Vi sender naturligvis ansøgningen til myndighederne, og tager os af dialogen med dem.

Skattemyndighederne er i gennemsnit mellem 6 måneder og et år om at behandle en ansøgning om refusion. I nogle lande og i tilfælde af meget komplekse ansøgninger kan sagsbehandlingen vare længere.​

​Hvem kan opnå momsrefusion?

Virksomheden kan få momsrefusion fra udlandet, hvis følgende minimumskrav er opfyldt.

  • Virksomheden skal være momsregistreret i sit hjemland.
  • Varerne/ydelserne skal være indkøbt til erhvervsmæssigt brug.
  • I det tidsrum ansøgningen vedrører, må virksomheden ikke have haft momspligtige aktiviteter i det land, hvorfra man søger momsrefusion.
  • Hvis virksomheden er hjemmehørende i et land uden for EU, skal landet have indgået en officiel gensidighedsaftale med ansøgningslandet.

Hvilke omkostninger kan der søges momsrefusion for?

Der gives normalt momsrefusion for samme udgifter, som lokale firmaer har momsfradrag for. Da momsfradragsreglerne er forskellige fra land til land, er der også forskel på mulighederne for at opnå momsrefusion. Kontakt os, såfremt du ønsker yderligere information.​

Mantziusvej 2A
2900 Hellerup

CVR-nr.: 26 33 31 80

Tlf: +45 39 10 12 30

Fax: +45 39 10 12 31

E-mail: info@vatmanagement.com